TITLE

DESCRIPTION

American English File شامل یک سطح Starter و ۵ سطح اصلی است،این مجموعه از متن های غنی،روش و شیوه های خلاقانه برای آموزش مهارت های مختلف زبانی بهره می برد. از نقاط قوت کتاب هایAmerican English File، برنامه مدونی است که از درس ابتدایی این مجموعه برای آموزش نحوه صحیح تلفظ حروف، کلمات و جملات زبان انگلیسی برای زبان آموزان در نظر گرفته شده است. کتب starter، یک و دو ۱۲درس دارد که دردوترم وبسته به سطح زبان اموزوحجم مطالب در سه ترم وکتب _۳ ۴-۵هرکدام شامل ۱۰ درس که در ۳ترم اموزش داده میشود.

آموزشگاه زبان چرخ نیلوفری

اساتید بزرگوار می توانند در صورت تمایل در دوره های زبان های خارجی دیگری غیراز رشته تخصصی ان ها بصورت شرایط نیم بها شرکت کنند.

        

The largest selection of sports bets at 1xbet bookmaker.

تماس با ما